ระบบโหวต

ผู้เรียนสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ โดยโหวตผ่านSmartphone Tablet หรือ PC

ระบบให้คะแนนการนำเสนอ

ผู้เรียนสามารถร่วมกันให้คะแนน โดยสามารถให้คะแนนได้ทั้งแบบเดี่ยว และแบบกลุ่ม

เปลี่ยนการเรียนแบบเดิม ให้สนุกสนานมากขึ้น

ห้องเรียนแบบเดิม จะไม่น่าเบื่ออีกต่อไปเพราะผู้เรียนสามารถ โต้ตอบกับทุกคนในห้องได้

แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์

แบบทดสอบเดียวในประเทศ สามารถวัดความคิดสร้างสรรค์ได้ตามหลักวิชาการ ใช้วัดระดับความคิดสร้างสรรค์ด้วยระบบออนไลน์